Ruch

Zobacz Obraz

Wyłonić Fest/Emergent Fest Berlin 2015

Akcja performatywna z Gardener Buutz (NY) w Berlinie. Jednego dnia sie poznaliśmy a następnego zrobilismy razem performance. Nazywam to magią. Dziękuję Buutz (zobacz Epilog)!

Powrót do indeksu