Obraz

Zobacz Ruch

Wyłonić Fest/Emergent Fest Berlin 2015

Obraz o wymiarach: 210x450cm (bez ram dla transportu)

Technika: akryl na białym płotnie lnianym

 

Akcja performatywna z Gardener Buutz (NY) w Berlinie: Wyłonić

Powrót do indeksu