Ruch

Zobacz Obraz

Mleko matki/Mother's Milk 2012

Identyczne dwa dzbanuszki z mlekiem. W jednym mleko krowie, w drugim mleko matki ludzkiej. Które wybierasz do kawy?

Praca jeszcze nie pokazywana.

2013

Powrót do indeksu