Ruch

Zobacz Obraz

Dzień dziecka/Children’s’ Day 01.06.2015

Artystyczna interwencja adresowana do ludzi starych zamieszkujących typowe polskie osiedle. Propozycja wykonania gestu jako aktu twórczego spotyka się z dużą rezerwą. Akt twórczy staje się aktem odwagi i przełamywania wyobrażeń. Starzy ludzie staja się twórcami sztuki współczesnej sięgając do swych cech dziecka.

Powrót do indeksu