Ruch

Zobacz Obraz

Cześć Akademii/Hi Academy 2013

Seria akcji artystycznych w ramach warsztatów i wystawy Cześć Akademii w Galerii Salon Akademii w Warszawie, kuratorzy Artur Żmijewski i Paweł Althamer

Powrót do indeksu